UniversalSleeve.com

Juliol 2007

Cerca d’un soci financer i industrial per a un projecte d’start up, en l’àmbit de les arts gràfiques, packaging, en matèria d’etiquetatge (sleeves).

HD Covalco SL

Gener 2007

Vam assessorar la compra d’un establiment de Cash & Carry per part de H.D. Covalco, S.L. a Dinosol, S.A., empresa participada pel fons Permira.