UniversalSleeve.com

Juliol 2007

Cerca d’un soci financer i industrial per a un projecte d’start up, en l’àmbit de les arts gràfiques, packaging, en matèria d’etiquetatge (sleeves).