Valors Aportats

Valors

La nostra missió principal es col·laborar en la creació de valor per al accionista, per la qual cosa enfoquem totes les operacions plantejades amb aquesta premissa i sempre amb la proactivitat que suposa compartir amb l’accionista i propietari les seves inquietuds a l’hora de crear, expandir, comprar, vendre o liquidar negocis.

La nostra màxima és la d’identificar-nos amb els desigs de l’accionista i propietari i desenvolupar la nostra activitat a partir d’això i aplicant sempre els nostres criteris més exigents i compromisos de confidencialitat, fidelitat i proactivitat.

La cadena de valor de la nostra activitat seria la següent:

– Business plan / pla de viabilitat

– Valoració de la societat i/o projecte.

– Disseny del pla financer.

– Cerca de les fonts de finançament adequades, com també dels socis industrials i financers.

– Acompanyament en matèria financera, fiscal, comptable i jurídica, en estreta col·laboració amb els bufets fundacionals.

– Tancament contractual i jurídic de les operacions.

– Qualsevol client pot definir on vol que comenci i acabi la nostra col·laboració.