Baldomero Ventura SL

Febrer 2008

Empresa fabricant de components per a sistemes d’automoció. Vam participar en l’elaboració del businees plan d’implantació als Estats Units i que culminarà amb l’obertura d’un centre productiu a Houston al setembre de 2008..