Kit Yasuni SL

Novembre 2008

Kit Yasuni, S.L. és la principal empresa nacional fabricant de sistemes d’escapament de grans prestacions per a motocicletes i ciclomotors, com ho demostra la seva presència en el Mundial de Motociclisme. Kubik Capital va liderar la recerca d’un capital expansió per cobrir les necessitats financeres derivades del pla d’empresa de la Companyia, el principal objectiu del qual era el desenvolupament internacional de la Companyia”.