Minube

Novembre 2008

Kubik Capital va assessorar Minube Viajes en la captació d’un préstec participatiu, finalment atorgat per la CAN (Caja de Ahorros de Navarra) i necessari per al desenvolupament del seu pla d’empresa. Minube és un portal d’Internet, en l’entorn web 2.0 al qual, a més de la contractació de viatges, l’usuari pot compartir les seves experiències amb la resta de la xarxa social, alhora que obté recomanacions d’altres usuaris per a millorar les expectatives dels seus viatges”.